Лечение в ортопедията и травматологията

Лечението в ортопедията и травматологията е оперативно и неоперативно. Съвременното лечение трябва да бъде комплексно, да намали до минимум болничния престой и да върне работоспособността за максимално кратко време.

Какво може да се лекува амбулаторно (без да постъпвате в болница)

Деца

 

Възрастни

Ортопедия, травматология, счупване и хирургияНовини за ортопедия и трвматологияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургия
Copyright © 2021 Д-р Атанас Кацаров. Всички права запазени.