Автобиография на Д-р Атанас Кацаров

  • Д-р Атанас Ж. Кацаров е роден през 1975г.
  • Завършва средно образование в Софийската математическа гимназия през 1992г.
  • Завършва медицина през 1998г. във Висшия медицински институт – гр. София.
  • През 2003г. придобива специалност по ортопедия и травматология.
  • Придобива докторска степен през 2005г., след защита на дисертационен труд.
  • От 1994г. работи в институт „Н.И. Пирогов” като волунтиер, стажант и специализант в Първа травматологична клиника-възрастни.
  • От 2004г. работи в Клиника по детска травматология.
  • Има повече от 30 публикации и участия в специализирани конгреси.
  • Специализира във Франция и Холандия. Говори свободно 5 езика.
Ортопедия, травматология, счупване и хирургияНовини за ортопедия и трвматологияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургия
Copyright © 2021 Д-р Атанас Кацаров. Всички права запазени.