ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Медицинската специалност "Ортопедия и травматология" е хирургична специалност, която изучава костно – мускулната система на човека и нейната патология. Посредством оперативни и неоперативни методи, ортопедите лекуват травми на костите и мускулите, спортни травми, дегенеративни заболявания, инфекции, тумори и вродени заболявания. Емблема на ортопедията е превързаното дръвче на Nicolas Andry, а името на неговия труд "Orthop?die" (1741г.) дава името на специалността.

Ортопедия и травматология за възрастни

Тук най-застъпени са артроскопските процедури в зоната на коляното и раменната става, както и смяната на големите стави на крайниците с изкуствени (тазобедрена, коленна). Специалистите ортопед – травматолози работят в зоната на хирургия на ръката, на рамото и лакътя; смяна на ставите на крайниците (алопластика); хирургия на ходилото и глезена; хирургия на гръбнака; костно-мускулна онкология; спортна травматология; ортопедична травматология.
 

Ортопедия и травматология за деца

Детската ортопедия е същността на специалността. Тук лечението е строго специфично и изисква внимание, търпение и непрекъснати грижи. Детската ортопедична травматология се занимава с травмите на опорно двигателния апарат на децата и подрастващите и е предизвикателство за всеки хирург-ортопед, поради спецификата на увредите и анатомията на детските кости, за разлика от костите на възрастните.
Изкуствена тазобедрена става - фасИзкуствена тазобедрена става - профил
Ортопедия, травматология, счупване и хирургияНовини за ортопедия и трвматологияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургияОртопедия, травматология, счупване и хирургия
Copyright © 2021 Д-р Атанас Кацаров. Всички права запазени.